Na koje načine mogu da platim račun?


Račun za korišćenje naših usluga možeš izmiriti na više načina:

  • Online plaćanje, bez provizije, unosom brojeva sa platne kartice u online uplatnicu. Uplatnici pristupaš putem linka koji ti šaljemo uz E-račun, a dostupan je i na početnoj strani Moj SBB portala/aplikacije, klikom na Online plaćanje.

• Direktnim izmirenjem sa svog tekućeg računa bez provizije korišćenjem usluge Platiša

• Na našem naplatnom mestu možeš platiti gotovinom ili platnim karticama

• Račun na klik, ako imaš otvoren račun u Telenor banci. Putem aplikacije jednim klikom možeš da platiš sve račune SBB-a i Total TV-a, bez provizije i bez čekanja u redovima

• Plaćanje 2D barkodom na UniCredit bankomatima i u Merkator, Roda i Idea prodajnim objektima, očitavanjem 2D bar koda koji se nalazi na SBB računu

• U pošti/banci putem naloga za uplatu (popuni sledeće podatke):

Uplatilac: Ime i prezime nosioca ugovora

Primalac: SBB d.o.o.

Iznos: Iznos za uplatu

Žiro račun: 170-300208154-85

Poziv na broj: Od novembarskih računa se primenjuje model 97 i poziv na broj je ID broj

Podeli: