Najčešće postavljena pitanja

Ne mogu, ukoliko je zaključan PIN kodom. Iz Kids profila dete može da promeni samo ime Kids profila i avatar, dok je za pristup kompletnim podešavanjima drugih profila potreban PIN kod.

U EON Kids Video klubu kategorizacija je napravljenja na sledeći način: Filmovi, Serije i Crtani filmovi.

Fabrički PIN kod koji obezbeđuje roditeljsku kontrolu sadržaja koji su detetu dostupni je 1234. Ovaj kod možeš da promeniš kad god poželiš.

Ne, opcija pretrage sadržaja prema omiljenim junacima odnosi se na Video klub.