• KORISTI INTERNET BEZBEDNOST
  • BLOKIRAJ SADRŽAJ
  • PAUZIRAJ INTERNET
  • OPTIMIZUJ SVOJ WiFi
  • UPRAVLJAJ SVIM UREĐAJIMA

Aktiviraj lako uz Moj SBB nalog

Hardver

Preuzmi Connect aplikaciju putem Google Play-a, App Store-a ili App Gallery-a.

Hardver

Odaberi jezik i servis provajdera i nastavi sa prijavom.

Hardver

Unesi korisničko ime (e-mail adresa) i lozniku koju koristiš za prijavu na Moj SBB nalog.

Hardver

Sada si u aplikaciji i možeš da upravljaš svojom kućnom mrežom.