Hardver

Posetite mojsbb.rs ili preuzmite Moj SBB aplikaciju sa App store-a odnosno Google Play store-a

Hardver

Kliknite na link „Registracija“ i unesite Korisnički ID i broj Ugovora (podaci koji se nalaze na vašem SBB računu)

Hardver

Unesite e-mail koji želite da koristite kao korisničko ime i upišite lozinku, zatim kliknite na dugme "Registrujte se"

Hardver

Potvrdite registraciju u roku od 24h klikom na verifikacioni link koji smo poslali na vašu e-mail adresu