Za pitanja i probleme priključivanja na distributivnu mrežu i kvaliteta korišćenja usluga: 0800-444-997
Za pitanja i probleme priključivanja na distributivnu mrežu i kvaliteta korišćenja usluga mejl adresa za reklamacije: [email protected]