Kako da povežem Cisco EPC3208 modem i telefon?


Cisco EPC 3208 je modem za internet i IP telefoniju visoke propusne moći, bez WiFi antene ili mogućnosti rutovanja saobraćaja bez dodatnog rutera. Modem je stabilne i kompaktne konstrukcije, kvalitetni uređaj koji omogućava dve telefonske linije i maksimalni protok interneta.

Lampice na Cisco EPC 3208

1. POWER: napajanje modema, svetli konstantno
2. DS (downstream): modem dobija informacije sa mreže, treperi kada modem ostvaruje internet protok
3. US (upstream): modem šalje informacije ka mreži, treperi kada modem ostvaruje internet protok
4. ONLINE: modem je registrovan na mreži i operativan, treperi kada je modem u procesu registracije
5. LINK: svetli zeleno kada je UTP kabl povezan na LAN port modema i kada uređaj vezan za drugi kraj kabla (računar ili ruter) ispravno komunicira sa modemom
6. TEL1: svetli kada postoji prva telefonska linija, u toku razgovora treperi, TEL2: svetli kada postoji druga telefonska linija, u toku razgovora treperi

Zadnja strana Cisco EPC 3208

1. ON/OFF (0/I): modem ima/nema napajanje
2. POWER: priključak za strujni adapter
3. TELEPHONE: portovi za povezivanje telefona (TEL 1 za prvu telefonsku liniju, TEL 2 za drugu TEL. liniju)
4. ETHERNET: LAN port za UTP kabl koji vodi signal iz modema u računar ili ruter
6. REBOOT EMTA: restart modema kratkim pritiskom (2-3 sekunde), dok se dužim pritiskom (10 sekundi) modem vraća na početna podešavanja
7. CABLE: priključak za koaksijalni kabl

Kako da povežem Cisco EPC 3925 modem i telefon

Podeli:

Koristi SBB fiksni na svom mobilnom

Više o UNIFON