Kako da podnesem zahtev za prenos broja u SBB mrežu?


Zahtev za prenos broja možeš podnesti putem telefona 19900 ili dolaskom u Korisnički servis.

Tvoj zahtev ćemo proslediti tvom trenutnom operatoru, davaocu broja, pa je važno da budu ispunjeni sledeći uslovi:

• Izmirena sva dospela potraživanja trenutnog operatera

• Da koristiš usluge trenutnog operatera najmanje šest meseci

• Da je broj aktivan, jer ukoliko je privremeno isključen neće biti prenet

Ukoliko se i SBB usluge i telefonija vode na tvoje ime, prijavi se putem telefona na broj 19900 a zahtev za prenos broja ćemo ti poslati na kućnu adresu.

Ukoliko želiš da preneseš broj koji nije u tvom vlasništvu, potrebno je da vlasnik telefonskog priključka potpiše saglasnost, kojom prenosi vlasništvo nad telefonskim priključkom na tvoje ime. Zahtev se podnosi u Korisničkom servisu, uz obostrano prisustvo. Prilikom podnošenja zahteva za prenos broja potrebno je da priložiš na uvid ličnu kartu i račun za telefonske usluge trenutnog operatera.

Podeli: