Kako da kreiram e-mail nalog?


1. Nakon logovanja na Moj SBB ulaskom u glavni meni na Internet > Email klikni na Dodaj novi nalog

2. U sledećem koraku popuni:

o Ime/Prezime: unesi svoje ime i prezime
o Korisničko ime: e mail adresa
o Lozinka: unesi lozinku za e mail
o Potvrdi lozinku: ponovi prethodno unetu lozinku
o Podesi prostor: definiši veličinu prostora za e-mail nalog

NAPOMENA: Korisničko ime mora sadržati najmanje 3 karaktera (mogu se koristiti slova i brojevi) i treba da započne slovom.

Lozinka mora sadržati najmanje 8 karaktera, minimum jedno malo i veliko slovo engleske abecede i jedan broj.

3. Kreiranje naloga završavaš klikom na Dodaj

NAPOMENA: Ukoliko već imaš definisan e-mail nalog a želiš da dodaš novi, prvo moraš da definišeš (smanjiš) mail kvotu na postojećem e-mail nalogu kako bi napravio prostora za novi. Ukupna kvota za 5 e-mail nloga je 500 MB

Upoznaj e-mail 2.0_pdfV2

Podeli: