Predlažemo Vam Total TV ili D3i digitalnu televiziju

Moj račun

Proveriš trenutno stanje računa i evidentirane uplate, kao i da se prijaviš za e-račun

Moj paket

Proveriš listing poziva i preostale besplatne minute. Aktiviraš napredne funkcije i dodatke za telefoniju.

Moji dodaci

Aktiviraš korišćenje UNIFI mreže i dokupiš dodatnu količinu podataka.

Moja potrošnja

Pratiš potrošnju GB, troškove telefonskih razgovora, iznajmljenih filmova i serija.

Podešavanja

Podesiš e-mail naloge, govornu poštu, preusmeriš pozive, podesiš brzo biranje.

Moji uređaji

Upravljaš uređajima za UNIFI, UNIFON i EON.

Moji uređaji

Resetuješ D3 prijemnik i modem, kao i da promeniš PIN za D3 prijemnik.

Moj paket

Aktiviraš Superset promociju. Pogledaš spisak TV kanala i iznajmljenih filmova iz video kluba.

Moji dodaci

Dodaš usluge koje ti odgovaraju, ubrzaš svoju internet konekciju. Aktiviraš dodatne D3 pakete.

Moj SBB v2 - 5/1

Poseti mojsbb.rs ili preuzmi Moj SBB aplikaciju sa app store-a odnosno play store-a

Moj SBB v2 - 5/2

Klikni na link „Registracija“ i unesi korisnički ID i broj ugovora (podaci koji se nalaze na tvom SBB računu)

Moj SBB v2 - 5/3

Unesi e-mail koji želis da koristis kao korisničko ime i upiši lozinku, zatim klikni na dugme "Registrujte se"

Moj SBB v2 - 5/4

Potvrdi registraciju u roku od 24h klikom na verifikacioni link koji smo poslali na tvoju e-mail adresu