Predlažemo Vam Total TV ili D3i digitalnu televiziju

21. nov 2017.

Nacrt ugovora o pripajanju KABEL GROUP 85 SBB-u

SBB i KABEL GROUP 85 objavili su nacrt ugovora o pripajanju.

03. nov 2017.

Unapređenje informacionog sistema

U želji da vam pružimo efikasniji servis i obezbedimo kvalitetnije usluge obaveštavamo vas da ćemo u periodu od 5. do 8. novembra raditi na unapređenju informacionog sistema.

24 časa dečijeg programa na Minimax kanalu
30. okt 2017.

24 časa dečijeg programa na Minimax kanalu

27. sep 2017.

Nacrt ugovora o pripajanju IKOM-a SBB-u

SBB i IKOM objavili su nacrt ugovora o pripajanju.

Travel Channel za sve SBB korisnike
26. sep 2017.

Travel Channel za sve SBB korisnike

Ne zaboravi - sutra treba da aktiviraš EON
04. sep 2017.

Ne zaboravi - sutra treba da aktiviraš EON

21. nov 2017.

Nacrt ugovora o pripajanju KABEL GROUP 85 SBB-u

SBB i KABEL GROUP 85 objavili su nacrt ugovora o pripajanju.

03. nov 2017.

Unapređenje informacionog sistema

U želji da vam pružimo efikasniji servis i obezbedimo kvalitetnije usluge obaveštavamo vas da ćemo u periodu od 5. do 8. novembra raditi na unapređenju informacionog sistema.

24 časa dečijeg programa na Minimax kanalu
30. okt 2017.

24 časa dečijeg programa na Minimax kanalu

27. sep 2017.

Nacrt ugovora o pripajanju IKOM-a SBB-u

SBB i IKOM objavili su nacrt ugovora o pripajanju.

Travel Channel za sve SBB korisnike
26. sep 2017.

Travel Channel za sve SBB korisnike

Ne zaboravi - sutra treba da aktiviraš EON
04. sep 2017.

Ne zaboravi - sutra treba da aktiviraš EON

21. nov 2017.

Nacrt ugovora o pripajanju KABEL GROUP 85 SBB-u

SBB i KABEL GROUP 85 objavili su nacrt ugovora o pripajanju.

03. nov 2017.

Unapređenje informacionog sistema

U želji da vam pružimo efikasniji servis i obezbedimo kvalitetnije usluge obaveštavamo vas da ćemo u periodu od 5. do 8. novembra raditi na unapređenju informacionog sistema.

24 časa dečijeg programa na Minimax kanalu
30. okt 2017.

24 časa dečijeg programa na Minimax kanalu

27. sep 2017.

Nacrt ugovora o pripajanju IKOM-a SBB-u

SBB i IKOM objavili su nacrt ugovora o pripajanju.

Travel Channel za sve SBB korisnike
26. sep 2017.

Travel Channel za sve SBB korisnike

Ne zaboravi - sutra treba da aktiviraš EON
04. sep 2017.

Ne zaboravi - sutra treba da aktiviraš EON