Predlažemo Vam Total TV ili D3i digitalnu televiziju

Statistika svih utakmica na EON-u
14. jun 2018.

Statistika svih utakmica na EON-u

01. jun 2018.

Izjednačavanje cene i kvaliteta usluge bivših IKOM korisnika sa ponudom SBB-a od 01.07.2018.

Obaveštavamo vas da je izvršena tehnička integracija i ujednačavanje usluga bivšeg IKOM sistema sa uslugama SBB-a na celokupnoj teritoriji Srbije, te da će, sa primenom od 01. jula 2018. godine, biti izvršeno izjednačavanje (povećanje) cena naknade za mesečno održavanje kablovskog distribucionog sis

24. maj 2018.

Promena u rasporedu kanala D3 digitalne televizije

Od 24.5. izvršena je promena u rasporedu kanala, na pozicijama od 14 do 29.

Otpočela besplatna digitalizacija TV signala u Beogradu
22. maj 2018.

Otpočela besplatna digitalizacija TV signala u Beogradu

Novi domaći crtani film Sergeja Ćetkovića - "Lola&Mila" ekskluzivno na Pikaboo kanalu
21. maj 2018.

Novi domaći crtani film Sergeja Ćetkovića - "Lola&Mila" ekskluzivno na Pikaboo kanalu

Novo SBB prodajno mesto u TC Merkator Novi Sad
15. maj 2018.

Novo SBB prodajno mesto u TC Merkator Novi Sad

Statistika svih utakmica na EON-u
14. jun 2018.

Statistika svih utakmica na EON-u

01. jun 2018.

Izjednačavanje cene i kvaliteta usluge bivših IKOM korisnika sa ponudom SBB-a od 01.07.2018.

Obaveštavamo vas da je izvršena tehnička integracija i ujednačavanje usluga bivšeg IKOM sistema sa uslugama SBB-a na celokupnoj teritoriji Srbije, te da će, sa primenom od 01. jula 2018. godine, biti izvršeno izjednačavanje (povećanje) cena naknade za mesečno održavanje kablovskog distribucionog sis

24. maj 2018.

Promena u rasporedu kanala D3 digitalne televizije

Od 24.5. izvršena je promena u rasporedu kanala, na pozicijama od 14 do 29.

Otpočela besplatna digitalizacija TV signala u Beogradu
22. maj 2018.

Otpočela besplatna digitalizacija TV signala u Beogradu

Novi domaći crtani film Sergeja Ćetkovića - "Lola&Mila" ekskluzivno na Pikaboo kanalu
21. maj 2018.

Novi domaći crtani film Sergeja Ćetkovića - "Lola&Mila" ekskluzivno na Pikaboo kanalu

Novo SBB prodajno mesto u TC Merkator Novi Sad
15. maj 2018.

Novo SBB prodajno mesto u TC Merkator Novi Sad

Statistika svih utakmica na EON-u
14. jun 2018.

Statistika svih utakmica na EON-u

01. jun 2018.

Izjednačavanje cene i kvaliteta usluge bivših IKOM korisnika sa ponudom SBB-a od 01.07.2018.

Obaveštavamo vas da je izvršena tehnička integracija i ujednačavanje usluga bivšeg IKOM sistema sa uslugama SBB-a na celokupnoj teritoriji Srbije, te da će, sa primenom od 01. jula 2018. godine, biti izvršeno izjednačavanje (povećanje) cena naknade za mesečno održavanje kablovskog distribucionog sis

24. maj 2018.

Promena u rasporedu kanala D3 digitalne televizije

Od 24.5. izvršena je promena u rasporedu kanala, na pozicijama od 14 do 29.

Otpočela besplatna digitalizacija TV signala u Beogradu
22. maj 2018.

Otpočela besplatna digitalizacija TV signala u Beogradu

Novi domaći crtani film Sergeja Ćetkovića - "Lola&Mila" ekskluzivno na Pikaboo kanalu
21. maj 2018.

Novi domaći crtani film Sergeja Ćetkovića - "Lola&Mila" ekskluzivno na Pikaboo kanalu

Novo SBB prodajno mesto u TC Merkator Novi Sad
15. maj 2018.

Novo SBB prodajno mesto u TC Merkator Novi Sad