Želim da preselim svoj telefonski broj


Kao korisnik SBB fiksne telefonije koja se vodi na tvoje ime, možeš je zajedno sa svojim brojem telefona preseliti na drugu adresu.

Za korišćenje fiksne telefonije potrebno je da postoji SBB mreža. Ako je na novoj adresi nema, možeš se prijaviti putem sajta, [email protected] e-mail adrese ili pozivanjem broja 19900.

Zahtev za preseljenje usluge fiksne telefonije možeš podneti u našoj poslovnici. Potrebno je da budu izmirene dospele obaveze, a na uvid prilažeš:

• Ličnu kartu

• Račun za neku od komunalnih usluga sa adrese na koju se seliš.

Nakon ponošenja zahteva opremu možeš povezati na novoj adresi, a ukoliko postoji potreba da mi to uradimo, pozovi nas na 19900.

Podeli: