Želim da preselim kablovski internet


Uslugu kablovskog interneta koji se vodi na tvoje ime možeš preseliti na drugu adresu.

Na novoj adresi potrebno je da postoji SBB mreža, kao preduslov za korišćenje kablovskog interneta. Ako ne postoji, prijavi se putem sajta, e-mail adrese [email protected] ili na broju 19900.

Zahtev za preseljenje kabovskog interneta možeš podneti u našoj poslovnici. Potrebno je da budu izmirene dospele obaveze, a na uvid prilažeš:

• Ličnu kartu

• Račun za neku od komunalnih usluga sa adrese na koju se seliš

Nakon ponošenja zahteva modem možeš povezati na novoj adresi, a ukoliko postoji potreba da mi to uradimo, pozovi nas na 19900.

Podeli: