Želim da preselim dodane usluge ali se osnovna kablovska ne vodi na moje ime. Šta je potrebno da uradim?


Za korišćenje dodatnih usluga neophodno je da postoji priključak osnovne kablovske televizije. Nakon podnošenja zahteva za preseljenje, dodatne usluge koje se vode na tvoje ime možeš da preseliš na drugu adresu gde ćeš ih vezati za postojeću osnovnu uslugu kablovske.

Ukoliko na novoj adresi ne postoji priključak osnovne kablovske, možeš je priključiti na svoje ime, zatim podneti zahtev za preseljenje dodtnih usluga i na taj način objediniti usluge.

Zahtev za preseljenje možeš podneti u našoj poslovnici i tom prilikom je potrebno da priložiš:

• Izmirene dospele obaveze na staroj adresi

• Ličnu kartu na uvid

• Račun za neku od komunalnih usluga sa adrese na koju se seliš

Nakon ponošenja zahteva opremu možeš fizički preseliti na novu adresu. Ukoliko postoji potreba naše kolege će izaći na teren i povezati opremu besplatno.

Podeli: