Zaboravili ste pravila za naziv domena?


Nazivi domena mogu biti znakovni nizovi dužine 1-67 znakova uključujući ekstenzije .com, .org ili .net. Nazivi koriste skup znakova: slova (A-Z), brojeve (0-9) i crticu (-). Naziv domena ne sme da počne niti da se završi crticom. Mala i velika slova su potpuno ravnopravna (drugim rečima, domeni Sbb i sBB su isti).

Registracija se obavlja online, popunjavanjem online formulara na adresi https://myhosting.sbb.rs/ nakon čega birate opciju plaćanja: karticom ili uplatnicom/profakturom koje možete odštampati. Ukoliko domen platite online karticom, registracija se izvršava automatski i vaš domen (i hosting paket ako ste izabrali) možete odmah staviti u upotrebu.

Podeli: