SBB račun


Jednomesečni račun

1. Ime, prezime i adresa
2. Račun broj
3. Broj ugovora
4. ID broj korisnika
5. Tekući račun
6. Poziv na broj (broj ugovora)
7. Rok plaćanja
8. Period izvršenja usluga
9. Datum prometa usluga
10. Datum izdavanja računa
11. Mesto izdavanja računa
12. Rok za podnošenje prigovora
13. Iznos računa za mesec u kome je korišćena usluga (iznos sa PDV-om)
14. a) Pretplata (ukoliko postoji više uplaćenih sredstava)
b) Prethodno dugovanje (ukoliko postoji dug iz prethodog perioda)
c) Ukoliko ne postoji dugovanje ili pretplata, ovaj ispis će biti izostavljen
15. Ukupno za uplatu – iznos koji je potrebno uplatiti
16. Tekući račun
17. Poziv na broj (broj ugovora)
18. 2D barkod za plaćanje


Dvomesečni račun

1. ID broj korisnika
2. Ime i prezime i adresa
3. Broj ugovora
4. Iznos računa za prvi mesec
5. Iznos računa za drugi mesec
6. Dug/pretplata za prethodni period
7. Evidentirane uplate u obračunskom periodu
8. Ukupno za uplatu – iznos koji je potrebno uplatiti
9. Tekući račun
10. Poziv na broj

Podeli:
Loading...