Programski vodič i pregled TV kanala na EON smart boksu


Programskom vodiču možete pristupiti pritiskom na taster u obliku malog TV-a na sredini vašeg daljinskog upravljača.

Na ekranu možete da vidite 4 bela stupca i pomeranjem skroz u desno jos jedan:

  • Liste kanala,
  • Kanali,
  • Datum,
  • Sadržaji
  • Detaljni opis sadržaja (pomeranjem skroz u desno)

Jednostavnim kretanjem u desno ili levo prelazite iz opcije u opciju programskog vodiča (kroz liste kanala, kanale, datume, detalje emisija). Pretragu stupca vršite navigacionim tasterima na dole ili gore. Odabir vršite tasterom OK.

Bela linija na sredini ekrana označava opcije kojima možete da pristupite, tanka plava je uvek na sadržaju dok deblja plava linija predstavlja opciju menija u kojoj se trenutno nalazite.

Strelicama na daljinskom upravljaču možete odabrati željeni kanal, gledati emisije do 7 dana unazad i pogledati elektronski programski vodič (EPG) do 3 dana unapred.d

Podeli:
Loading...