Preuzmi račun na Moj SBB


Registruj se Moj SBBi preko opcije Računi

• Pogledaj svoje uplate

• Proveri stanje na finansijskoj kartici tvog korisničkog ugovora

• Preuzmi račune za prethodne obračunske periode

U tabu Računi >Moje uplate vidljive su sve tvoje uplate u prethodnih godinu dana i na taj način možeš jednostavno voditi evidenciju plaćanja.

U tabu Računi Pregled računa dostupni su ti računi za 12 meseci unazad. Računi su u pdf formatu i u slučaju potrebe možeš ih odštampati.


Podeli:
Loading...