Podešavanje i promena jezika titla na EON smart box-u


Ukoliko želiš da promeniš jezik ili se titl ne prikazuje potrebno je da pristupiš podešavanjima box-a.

1.Na daljinskom upravljaču pritisni taster EON i pojaviće se meni box-a:


2.Navigacionim tasterom na dole označi opciju Podešavanja i potvrdi sa OK

3.Navigacionim tasterom na desno označi opciju Jezici i potvrdi sa OK

4.Na raspolaganju su ti opcije:

  • Jezik interfejsa
  • Jezik tastature
  • Glasovno pretraživanje
  • Jezik zvuka
  • Drugi jezik zvuka
  • Jezik titla
  • Drugi jezik titla

5.Navigacionim tasterom na dole odaberi opciju Jezik titla i potvrdi sa OK

Podeli:
Loading...