Ostvareni telefonski saobraćaj


Telefonski saobraćaj koji se naplaćuje je saobraćaj ostvaren nakon potrošenih besplatnih minuta (koji su predviđeni za pozive ka fiksnim brojevima u Srbiji i ka brojevima ka inostranstvu iz Zone 1) i sav ostali saobraćaj ka mobilnim brojevima u Srbiji i mobilnim i fiksnim brojevima u inostranstvu i ostalim destinacijama definisanih Ponudom sa cenovnikom.

Ostvarenim telefonskim saobraćajem za prethodni mesec smatraju se svi pozivi koji su započeti u prethodnom mesecu, bez obzira na vreme završetka poziva.

Podeli:

Koristi SBB fiksni na svom mobilnom

Više o UNIFON