Obračunski period (razgovor)


Tarifni interval i za nacionalne i za međunarodne razgovore je 60 sekundi. To znači da se razgovor koji traje 45 sekundi, obračunava kao razgovor od 1 minuta.

Cene minuta razgovora ka fiksnim, mobilnim, međunarodnim i ostalim destinacijama su predstavljene u dinarima po minutu i prikazane su sa uračunatim PDV-om.

Kao korisnik fiksne telefonije, pored iznosa mesečne pretplate za telefoniju plaćaš I ostvareni saobraćaj u skladu sa Ponudom sa cenovnikom. Mesečna pretplata i ostvareni saobraćaj se obračunavaju za period od prvog do poslednjeg dana u mesecu. Plaćanje se vrši za prethodni mesec – postpaid način plaćanja.

Podeli:

Koristi SBB fiksni na svom mobilnom

Više o UNIFON