Koristim Platišu, a imam dug?


Naplata se uvek vrši 15. u mesecu, a u slučaju da realizacija naloga tog dana nije moguća zbog stanja na računu, obaveza će biti preneta za naplatu u narednom mesecu, zajedno sa prispelim obavezama za taj mesec. Narednog meseca je potrebno da na računu budu sredstva na ime celokupnog zaduženja, jer ne postoji mogućnost delimične naplate.

Podeli: