Ko može da podense zahtev za prenos broja?


Prenos telefonskog broja podrazumeva prenos fiksnog broja iz jedne mreže u drugu. Svi naši korisnici imaju mogućnost da svoj dobro poznati broj prenesu u našu mrežu. Usluga prenosa broja je potpuno besplatna, važi i za fizička i za pravna lica.

Zahtev za prenos broja potpisuje osoba na koju se vodi usluga telefonije ili ovlašćeno lice uz sudski overeno ovlašćenje vlasnika.

Ukoliko želiš da preneseš broj koji nije u tvom vlasništvu, potrebno je da vlasnik telefonskog priključka potpiše saglasnost, kojom prenosi vlasništvo nad telefonskim priključkom na tvoje ime. Zahtev se podnosi u Korisničkom servisu, uz obostrano prisustvo.

Ako nemaš rešen status vlasništva nad priključkom telefonije, predlažemo da se opredeliš za broj iz naše baze, gde u okviru Premium paketa postoji mogućnost izbora izmedju dostupnih brojeva.

Podeli: