Kako da proverim stanje na računu?


Pozivom Kontakt centra na broj 19900 govorni automat će ti kroz opciju Moj račun omogućiti da dođeš do informacije o stanju na računu i načinu plaćanja.
Kada pozoveš broj 19900 potrebno je da slediš uputstva govornog automata, odabereš opciju 1 Moj račun, uneseš broj svog korisničkog ugovora, a zatim taster #.
Govorni automat će ti ponuditi dve opcije:

    1. Informacije o stanju na računu

    2. Aktivacija isključenih usluga

Na opciji broj 1. možeš saznati stanje na računu

Registruj se Moj SBB i preko opcije Računi:

• Proveri stanje na finansijskoj kartici

• Preuzmi račune za prethodne obračunske periode

• Pogledaj svoje uplate

U tabu Računi / Pregled računa dostupni su ti računi za 12 meseci unazad. Računi su u pdf formatu i u slučaju potrebe možeš ih odštampati.

Podeli: