Kako da pronađem svoje kontakte u UniFon aplikaciji? – Android


Svi svoje kontakte možeš pronaći pritiskom na ikonicu Kontakti koja se nalazi na sredini gornjeg dela ekrana.

Kontakti su razvrstani u tri pregleda:

• SVI – svi konakti iz imenika telefona
• UniFon – svi kontakti koji imaju instaliranu UniFon aplikaciju. Izemeđu UniFon kontakata moguće je razmenjivati besplatne pozive, poruke, video i zvučne zapise
• OMILJENI – kontakti koje si označio kao omiljene

Uputstvo za Unifon aplikaciju – Android

Podeli:

Koristi SBB fiksni na svom mobilnom

Više o UNIFON