Kako da promenim lozinku na e-mail nalogu?


1. Klikni na

nakon čega je potrebno da izabereš Izmeni šifru

2. U polje Lozinka unesi novu lozinku i u sledećem polju Potvrdi lozinku ponovi istu lozinku. Nakon defnisanja nove lozinke klikni na Sačuvaj

NAPOMENA: Lozinka mora da sadrži najmanje 8 karaktera, minimum jedno malo i veliko slovo engleske abecede i jedan broj.

Upoznaj e-mail 2.0_pdfV2

Podeli: