Kako da povežem Ubee Premium gateway?


Ubee gateway je moderan modem visokih performansi koji ti omogućava brz kablovski internet, WiFi konekciju preko dve frekvencije (2.4GHz i 5GHz), Unifi AP, rutovanje internet saobraćaja kao i dve telefonske linije.

Lampice na Ubee EVW327

1. POWER: napajanje modema, svetli konstantno
2. DS (downstream): modem dobija informacije sa mreže, treperi kada modem ostvaruje internet protok
3. US (upstream): modem šalje informacije ka mreži, treperi kada modem ostvaruje internet protok
4. ONLINE: modem je registrovan na mreži i operativan, treperi kada je modem u procesu registracije
5. TEL1: svetli kada postoji prva telefonska linija, u toku razgovora treperi
6. TEL2: svetli kada postoji druga telefonska linija, u toku razgovora treperi
7. 2.4 GHZ: modem emituje WiFi na radio frekvenciji 2.4 GHz
8. 5 GHZ: modem emituje WiFi na radio frekvenciji 5 GHz

Zadnja strana Ubee EVW327.

1. POWER: priključak za strujni adapter
2. ON/OFF: modem ima/nema napajanje
3. RF: priključak za koaksijalni kabl
4. UTP portovi 1 do 4: portovi 1 i 2 se koriste za povezivanje računara i druge mrežne opreme. Portovi 3 i 4 služe za povezivanje D3 digitalnog prijemnika na modem (PDS2100)
5. TEL1: svetli kada postoji prva telefonska linija, u toku razgovora treperi
6. TEL2: svetli kada postoji druga telefonska linija, u toku razgovora treperi
7. USB: povezivanje eksternog hard diska na modem
8. RESET: restart modema kratkim pritiskom (2-3 sekunde), dok se dužim pritiskom (10 sekundi) modem vraća na početna podešavanja

Kako da povežem modem – Ubee Premium gateway

Podeli: