Kako da povežem Cisco EPC3928 Home Gateway?


EPC 3928 Home Gateway je uređaj koji ti pruža brz kablovski internet, WiFi konekciju, UniFi AP, rutovanje internet saobraćaja i dve telefonske linije.

 

Lampice na Cisco EPC3928

1. POWER: napajanje modema, svetli konstantno
2. DS (downstream): modem dobija informacije sa mreže, treperi kada modem ostvaruje internet protok
3. US (upstream): modem šalje informacije ka mreži, treperi kada modem ostvaruje internet protok
4. ONLINE: modem je registrovan na mreži i operativan, treperi kada je modem u procesu registracije
5. ETHERNET: portovi numerisani 1, 2, 3, 4 svetle kada su priključeni UTP kablovi koji sprovode internet signal do računara ili druge mrežne opreme
6. USB: ne svetli
7. i 8. WIRELESS ON/OFF i SETUP: Wireless ON/OFF lampica predstavlja aktivnost WiFi, dok Setup lampica predstavlja povezanost preko WPS (WiFi Protected Setup) sistema. Wireless ON/OFF svetli kada je neki od uređaja povezan na WiFi, a treperi kada je uređaj u procesu konektovanja na WiFi modema
9. TEL1: svetli kada postoji prva telefonska linija, u toku razgovora treperi
10. TEL2: svetli kada postoji druga telefonska linija, u toku razgovora treperi

Zadnja strana Cisco EPC3928
1. ON/OFF (0/I): modem ima/nema napajanje
2. POWER: priključak za strujni adapter
3. TELEPHONE: portovi za povezivanje telefona
4. USB: portovi su softverski onemogućeni
5. UTP portovi 1 do 4: portovi 1 i 2 se koriste za povezivanje računara i druge mrežne opreme. Portovi 3 i 4 služe za povezivanje D3 digitalnog prijemnika na modem (PDS2100)
6. RESET: restart modema kratkim pritiskom (2-3 sekunde), dok se dužim pritiskom (10 sekundi) modem vraća na početna podešavanja
7. MAC: jedinstvena MAC adresa modema
8. CABLE: priključak za koaksijalni kabl

*Početna podešavanja resetuju tvoju WiFi mrežu na fabrički naziv i lozinku. Svi Cisco 3928 Home Gateway modemi su inicijalno podešeni da kao naziv WiFi mreže koriste poslednjih 6 karaktera CM MAC adrese modema, a za lozinku koriste serijski broj modema (oba podatka su dostupna na nalepnici, na poleđini modema).

Kako da povežem modem – Cisco EPC 3928 Home gateway

Podeli: