Kako da podesim računar za wireless pristup Windows 7?


Pristup dostupnim WiFi mrežama preko računara koji ima Windows 7 operativni sistem se vrši na sledeći način:

1. Otvori Start meni
2. Klikni na Control Panel > Network and Sharing Center
3. Izaberi opciju sa leve strane Change adapter settings
4. Desni klik Wireless Network Connection > Connect/Disonnect
5. Izaberi ime mreže kreirane na ruteru i u polje Security key unesi lozinku i potvrdi na OK
6. U prozoru za odabir mrežne lokacije odaberi Home network
7. Uspešno si povezan na svoju WiFi mrežu!

Kako da podesim računar za wireless pristup OS Windows 7_pdfV2

Podeli: