Kada prenosim broj, da li mi se duplo naplaćuje taj mesec?


Operator davalac broja može naplatiti usluge korišćenja fiksne telefonije zaključno sa datumom tehničkog prenosa.

Datum zahtevanog tehničkog prenosa je datum početka korišćenja usluge kod novog opretora i zakazuje se ukoliko je operator davalac broja odobrio zahtev. Informaciju o zakazanom tehničkom prenosu dobićeš putem sms poruke.

Tehnički prenos se vrši zakazanog datuma i to u periodu od 12-15h. Nakon završenog tehničkog prenosa, dobićeš još jedno potvrdno SMS obaveštenje da je prenos izvršen i da je broj aktivan.

Nakon prenosa broja, usluga fiksne telefonije biće obračunata na SBB računu zajedno sa ostalim uslugama koje koristiš.

Podeli: