Isključenje usluge zbog neizmirenog zaduženja


Isključenja usluga (internet, D3 i fiksna telefonija) se vrše ako postoje neizmirene obaveze za dva obračunska perioda. Ako imaš zaduženje za jedan mesec, usluga neće biti isključena. Isključenja se vrše nakon 25. u mesecu, a kada zaduženje bude izmireno i proknjiženo usluge se ponovo aktiviraju.

U slučaju isključenja usluge telefonije, odlazni saobraćaj će biti obustavljen, osim za brojeve hitnih službi i Kontakt centra SBB-a.

Svoje zaduženje uvek možeš proveriti na portalu Moj SBB ili putem govornog automata Kontakt centra na broju 19900.

Kada platiš račun, isključene usluge možeš veoma jednostavno sam aktivirati preko govornog automata na broju 19900, opcija Moj račun. Potrebno je da u narednih 5 dana uplata bude proknjižena kako ne bi došlo do ponovnog isključenja.

Podeli:
Loading...