Isključenje usluge zbog neizmirenog zaduženja


Isključenja usluga (internet, D3 i fiksna telefonija) se vrše u slučaju kada je došlo do kašnjenja u plaćanju. Usluge će biti ponovno aktivne nakon uplate kompletnog dospelog zaduženja. Prvi račun nakon ponovne aktivacije će biti uvećan za 300 dinara na ime nadoknade za ponovnu aktivaciju.

U slučaju isključenja usluge telefonije, odlazni saobraćaj će biti obustavljen, osim za brojeve hitnih službi i Kontakt centra SBB-a.

Svoje zaduženje uvek možeš proveriti na portalu Moj SBB ili putem govornog automata Kontakt centra na broju 19900.

Kada platiš račun, isključene usluge možeš veoma jednostavno sam aktivirati preko govornog automata na broju 19900, opcija Moj račun. Potrebno je da u narednih 5 dana uplata bude proknjižena kako ne bi došlo do ponovnog isključenja.

Podeli: