Govorna pošta


Sve napredne funkcije fiksne telefonije su ti dostupne besplatno (bez dodatne nadoknade) i moguće je aktivirati ih samostalno preko svog telefonskog aparata ukoliko aparat po proizvođačkoj specifikaciji podržava ove funkcionalnosti.

Govorna pošta može se opisati kao „telefonska sekretarica“ koja se, umesto kod tebe, nalazi u SBB mreži. Ova usluga omogućava da se pozivi upućeni na fiksni telefonski broj, u slučaju nejavljanja ili zauzeća, preusmeravaju na sistem govorne pošte, na kojoj osoba koja poziva, može da ostavi (snimi) govornu poruku. Govornu poštu možeš preslušati pozivanjem broja 900. Pozivanjem broja 900 dobija se govorni automat koji nudi izbor opcija koji se tiču glasovnih poruka.

• Opcije:

o Preslušavanje poruke – taster 1

 •     ponovno preslušavanje poruke – taster 4
 •     tačno vreme i datum pristizanje poruke – taster 5
 •     brisanje poruke – taster 7
 •     snimanje poruke – taster 9

• Lične opcije – taster 3

o administratorske opcije – taster 2

 •    promena lozinke – taster 1
 •    promena nivoa opcija – taster 3
 •    izgovaranje datuma i vremena – taster 4
 •    automatsko preslušavanje – taster 6

o pozdravne poruke – taster 3

 •     pozdravna poruka za duže odsustvo – taster 1
 •     lična pozdravna poruka – taster 2
 •     snimanje imena – taster 3 o Izlazak – taster *

Za povratak iz svakog menija na prethodni nivo pritisni taster * (zvezda). Navigacija kroz ponuđene opcije prilično je jednostavna. Govorni automat izgovara opcije koje su ti ponuđene nakon čega treba da pritisneš odgovarajući taster.

Podeli:

Koristi SBB fiksni na svom mobilnom

Više o UNIFON