Gde sa postavim sadržaj prezentacije?


Prilikom dodavanja domena kreira se struktura direktorijuma u koji je potrebno smestiti sadržaj (document root). Podrazumevana putanja je /public_html/ime.domena i može se menjati kroz Addon Domains opciju.

Podeli: