Druga telefonska linija


Svi naši paketi koji uključuju telefoniju podrazumevaju jedan telefonski broj. Ukoliko želiš dva telefonska broja, možeš podneti zahtev telefonom ili u poslovnici.

Drugu telefonsku liniju možeš koristiti u nekoj od sledećih opcija:

• Uz mesečnu pretplatu od 290 dinara dobijaš 100 besplatnih minuta za drugu liniju za pozive ka fiksnim mražama u Srbiji i ka zemljama u zoni 1. Ostali saobraćaj se tarifira po važećem cenovniku kao i za prvu liniju
• Bez mesečne pretplate i bez besplatnih minuta, uz tarifiranje za sav potrošeni saobraćaj

Priključna taksa za drugu liniju se ne plaća niti se vezuje ugovornom obavezom. Sve aktivirane linije na ugovoru kao i specifikaciju poziva za svaku liniju dobijaš u istoj koverti.

Povezivanje drugog telefonskog aparata vrši se na istom modemu/ruteru pored prve linije.

Podeli:

Koristi SBB fiksni na svom mobilnom

Više o UNIFON