Dodaci za telefoniju


Pored besplatnih minuta koje mesečno dobijaš uz paket, možeš aktivirati neki od dodataka ukoliko imaš potrebe za većim saobraćajem ka određenim destinacijama. Dodaci se odnose na pozive ka fiksnim brojevima u Srbiji i pozive ka određenim zemljama inostranstva.

Flat Fiksni je dodatak fiksne telefonije koji ti omogućava da pričaš koliko god želiš sa svim fiksnim brojevima u Srbiji. Uz dodatak dobijaš do 1500 minuta razgovora ka svim fiksnim mrežama u Srbiji. Cena Flat fiksnog dodatka je 390 din mesečno, a deo je Duo i Trio Extra i Premium pakete.

Za pozivanje međunarodnih destinacija 3 dodatka ti donose uštedu prilikom pozivanja:
Evropski dodatak sadrži 100 minuta mesečno prema svim fiksnim i mobilnim mrežama Austrije, Švajcarske, Francuske i Velike Britanije.
Nordijski dodatak sadrži 200 minuta mesečno prema svim fiksnim i mobilnim mrežama za pozivanje Danske, Švedske, Norveške, Finske i Islanda.
Prekookeanski dodatak sadrži 300 minuta mesečno prema svim fiksnim i mobilnim mrežama za pozivanje Argentine, Australije, Brazila, Kanade, USA, Novog Zelanda, Čilea, Kine, Kolumbije, Hong Konga, Tajlanda, Meksika, Japana i Venecuele.

Ukoliko imaš aktiviran neki od dodataka, prilikom poziva se troše prvo minuti iz dodatka pa onda osnovni minuti. Primer: Imaš aktivan Flat Fiksni dodatak koji uključuje dodatnih 1500 minuta u fiksnoj mreži u Srbiji i poživaš fiksni broj. Po prioritetu se troše prvo minuti iz dodatka zatim besplatni minuti iz paketa.

Cenovnik dodataka i šta sadrže:

Podeli:

Koristi SBB fiksni na svom mobilnom

Više o UNIFON