Da li prilikom preseljenja mogu preseliti usluge pojedinačno?


Ako na novoj adresi već postoji osnovna kablovska televizija, možeš preseliti samo internet uslugu.

Ukoliko na novoj adresi ne postoji priključak osnovne kablovske, možeš je priključiti na svoje ime jer je za priključenje kablovskog interneta neophodno da na adresi postoji priključak osnovne kablovske televizije.

Zahtev za preseljenje usluge kablovskog interneta možeš podneti u našoj poslovnici i tom prilikom je potrebno da priložiš:

• Izmirene dospele obaveze na staroj adresi

• Lična karta na uvid

• Račun za neku od komunalnih usluga sa adrese na koju se seliš

Nakon ponošenja zahteva opremu možeš fizički preseliti na novu adresu, ukoliko postoji potreba naše kolege će izaći na teren i povezati opremu besplatno.

Podeli: