Da li mogu da preselim telefonsku liniju i kako?


Preseljenje linije se može izvršiti na drugi lokaciju ali unutar istog pozivnog broja (grada). Za preseljenje telefonske linije potrebno je da ti, kao vlasnik ugovora podneseš lično zahtev u poslovnici uz svoju važeću ličnu kartu na uvid. Da bi broj bio preseljen, neophodno je da na adresi gde se seliš bude tehničkih uslova tj. da postoji mogućnost priključka na SBB mrežu.

Preseljenje usluge fiksne telefonije je besplatno.

Podeli:

Koristi SBB fiksni na svom mobilnom

Više o UNIFON