Da li je u okviru zakupa Windows Cloud servera uključena cena za MS SQL?


U cenu zakupa Windows Cloud servera uračunata je cena za OS Windows server 2012 R2 Standard, odnosno Windows server 2016 Standard. Cene ostalih licenci za Microsoft softver nisu uračunate.

U skladu sa politikom SBB-a, instalirani Microsoft softver na serveru mora biti licenciran, te pružamo pogodnost iznajmljivanja tj. mesečnog zakupa Microsoft licenci kroz SBB SPLA Ugovor (Service Provider Licence Agreement) koji svim zainteresovanim licima, po povoljnim uslovima, obezbeđuje pravo na korišćenje legalnog softvera bez velikog ulaganja.

Ukoliko posedujete svoje Microsoft licence (sem Windows OS) na kojima je uključen SA (Software Assurance) možete ih iskoristiti na zakupljenom virtuelnom serveru kroz Licence Mobility program.

Podeli: