Da li dobijam račun ako koristim platišu?


Račune dostavljamo po tvom izboru, na e-mail adresu koju si odabrao prilikom aktivacije E računa ili na kućnu adresu. Takođe, na Moj SBB portalu možeš pogledati račune za 12 meseci unazad.
Dinamika slanja računa zavisi od toga koje SBB usluge koristiš:

Korisnik si samo osnovne kablovske televizije

• Račune dobijaš svakog drugog meseca

• Obračun za prethodna dva meseca i akontaciju za naredna dva meseca

• Rok za izmirenje računa je do kraja meseca na koji se račun odnosi

Koristiš dodatne usluge ili neki od naših paketa usluga

• Račune dobijaš svakog meseca

• Obračun za prethodni mesec

• Rok za izmirenje do 15. tekućeg meseca

Ako želiš da da budeš društveno odgovoran predlažemo ti da na tvoju e-mail adresu, u elektronskoj formi, dobijaš račun za SBB usluge. Na ovaj način doprinosiš očuvanju životne sredine i sprečavaš prekomerno štampanje na papiru, a ostvaruješ i popust od 100 dinara.

Aktiviraj E račun

Podeli: