Tehničar za spajanje optičkih kablova

U Beogradu i Novom Sadu