Upoznaj UNIFI


UNIFI je naša Wi-Fi mreža koja omogućava neograničeno surfovanje internetom na svim UNIFI lokacijama u zemlji i regionu. UNIFI podrazumeva bežični pristup internetu preko Wi-Fi tehnologije (IEEE standard 802.11a/b/g/n). Da bi koristio prednosti UNIFI mreže potrebno je da si pretplaćen na paket koji sadrži postpaid intenet I da si registrovan na Moj SBB portal.
Nakon prvog povezivanja na UNIFI sa istim nalogom bićeš uvek povezan bez potrebe ponovnog logovanja na svim lokacijama koje su pokrivene UNIFI mrežom.

 

Podeli: