Koji znaci smeju da budu korišćeni u nazivima .СРБ domena?


Nazivi srpskih ćiriličkih internet domena, pored 30 slova srpske ćirilice (а-ш), mogu da sadrže i cifre (0-9) i crticu (-). Ne smeju da sadrže crticu na početku ili kraju, kao ni dve uzastopne crtice na trećoj i četvrtoj poziciji. Naziv .СРБ može da sadrži najviše 63 ASCII znaka posle ACE kompatibilne konverzije.

Podeli: