Kako da koristim UNIFI Travel? iOS


Ako tvoj paket sadrži UNIFI Travel ili si ovu uslugu kupio kao dodatak postojećem paketu, u samo nekoliko koraka, brzo i lako koristi UNIFI Trevel aplikaciju:

  1. Preuzmi UNIFI aplikaciju sa App Store-a
  2. U tabu UNIFI Travel na aplikaciji registruj svoj uređaj unosom podataka za Moj SBB
  3. Nakon što registruješ uređaj na UNIFI Travel stranici biće prikazan status veze sa UNIFI Travel lokacijom
  4. iOS uređaji nemaju opciju da se automatski povežu na novi hotspot, niti da obaveste notifikacijom da si trenutno u dometu UNIFI Travel lokacije. Zato je neophodno da pokreneš sistemska podešavanja za Wi-Fi i izabereš mrežu koja u nazivu sadrži UNIFI Travel. Unošenje korisničkog imena i lozinke nije potrebno. Sa UNIFI Travel lokacijom sa kojom se uređaj već jednom povezao, svaka naredna konekcija se uspostavlja automatski.

U avionima i vozovima koji poseduju UNIFI Travel hotspot, kada je uređaj u dometu, dobićeš notifikaciju. Klikom na notifikaciju, pokreće se UNIFI aplikacija i otvara se stranica za povezivanje. Unosom koda koji dobiješ na stranici, povezuješ se na hotspot i možeš koristiti internet.

Ukoliko ne koristiš internet xy minuta, neophodno je da se ponovo konektuješ.

Kako da koristim UNIFI aplikaciju

Podeli: