Predlažemo Vam Total TV ili D3i digitalnu televiziju

Odaberi uslugu koju trenutno koristiš

TV

I UZMI JEDNU OD AKCIJA SKROJENIH ZA TEBE

TV+NET+TEL

Uz ugovor na 24 meseca

Dobijaš telefoniju 12 meseci bez pretplate, internet 6 meseci besplatno i telefonski aparat

POGLEDAJ PAKETE
akcije; postojeći; duo; net

TV+NET

Uz ugovor na 24 meseca

Plaćaš 6 meseci po ceni kao i do sada

POGLEDAJ PAKETE
akcije; postojeći; duo; tel

TV+TEL

Uz ugovor na 24 meseca

Plaćaš 12 meseci po ceni kao i do sada + dobijaš telefonski aparat

POGLEDAJ PAKETE

TV + Net

I UZMI JEDNU OD AKCIJA SKROJENIH ZA TEBE

akcije; postojeći; trio

TV+NET+TEL

Uz ugovor na 24 meseca

Plaćaš 12 meseci po ceni kao i do sada + dobijaš telefonski aparat

POGLEDAJ PAKETE
akcije; postojeći; duo; net

TV+NET

Uz ugovor na 24 meseca

Plaćaš 6 meseci po ceni kao i do sada

POGLEDAJ PAKETE

TV + Tel

I UZMI JEDNU OD AKCIJA SKROJENIH ZA TEBE

akcije; postojeći; trio

TV+NET+TEL

Uz ugovor na 24 meseca

Plaćaš 6 meseci po ceni kao i do sada

POGLEDAJ PAKETE
akcije; postojeći; duo; tel

TV+TEL

Uz ugovor na 24 meseca

Plaćaš 6 meseci po ceni kao i do sada

POGLEDAJ PAKETE

D3

I UZMI JEDNU OD AKCIJA SKROJENIH ZA TEBE

akcije; postojeći; trio

TV+NET+TEL

Uz ugovor na 24 meseca

Dobijaš telefoniju 12 meseci bez pretplate, internet 6 meseci besplatno i telefonski aparat

POGLEDAJ PAKETE
akcije; postojeći; duo; net

TV+NET

Uz ugovor na 24 meseca

Plaćaš 6 meseci po ceni kao i do sada

POGLEDAJ PAKETE
akcije; postojeći; duo; tel

TV+TEL

Uz ugovor na 24 meseca

Plaćaš 12 meseci po ceni kao i do sada + dobijaš telefonski aparat

POGLEDAJ PAKETE

D3 + Net

I UZMI JEDNU OD AKCIJA SKROJENIH ZA TEBE

akcije; postojeći; trio

TV+NET+TEL

Uz ugovor na 24 meseca

Plaćaš 12 meseci po ceni kao i do sada + dobijaš telefonski aparat

POGLEDAJ PAKETE
akcije; postojeći; duo; net

TV+NET

Uz ugovor na 24 meseca

Plaćaš 6 meseci po ceni kao i do sada

POGLEDAJ PAKETE

D3 + TEL

I UZMI JEDNU OD AKCIJA SKROJENIH ZA TEBE

akcije; postojeći; trio

TV+NET+TEL

Uz ugovor na 24 meseca

Plaćaš 6 meseci po ceni kao i do sada

POGLEDAJ PAKETE
akcije; postojeći; duo; tel

TV+TEL

Uz ugovor na 24 meseca

Plaćaš 6 meseci po ceni kao i do sada

POGLEDAJ PAKETE

TV + NET

I UZMI JEDNU OD AKCIJA SKROJENIH ZA TEBE

akcije; postojeći; trio

TV+NET+TEL

Uz ugovor na 24 meseca

Plaćaš 12 meseci po ceni kao i do sada + dobijaš telefonski aparat

POGLEDAJ PAKETE
akcije; postojeći; duo; net

TV+NET

Uz ugovor na 24 meseca

Plaćaš 6 meseci bolji paket po ceni sadašnjeg

POGLEDAJ PAKETE

TV + TEL

I UZMI JEDNU OD AKCIJA SKROJENIH ZA TEBE

akcije; postojeći; trio

TV+NET+TEL

Uz ugovor na 24 meseca

Plaćaš 6 meseci po ceni kao i do sada

POGLEDAJ PAKETE
akcije; postojeći; duo; tel

TV+TEL

Uz ugovor na 24 meseca

Plaćaš 6 meseci bolji paket po ceni sadašnjeg

POGLEDAJ PAKETE

TV + NET + TEL

I UZMI JEDNU OD AKCIJA SKROJENIH ZA TEBE

akcije; postojeći; trio

TV+NET+TEL

Uz ugovor na 24 meseca

Plaćaš 6 meseci bolji paket po ceni sadašnjeg

POGLEDAJ PAKETE