Predlažemo Vam Total TV ili D3i digitalnu televiziju

Odaberi uslugu koju trenutno koristiš

TV

I UZMI JEDNU OD AKCIJA SKROJENIH ZA TEBE

TV+NET+TEL

Uz ugovor na 24 meseca

Pređi na Trio paket, a narednih 12 meseci plaćaj već od 1.999 din mesečno. U Gold paketu dobijaš i HBO, a u Gold Extra paketu HBO Premium narednih godinu dana.

POGLEDAJ PAKETE
akcije; postojeći; duo; net

TV+NET

Uz ugovor na 24 meseca

Pređi na Duo NET paket, a narednih 6 meseci plaćaj već od 1.999 din mesečno.

POGLEDAJ PAKETE
akcije; postojeći; duo; tel

TV+TEL

Uz ugovor na 24 meseca

Pređi na Duo TEL paket, a narednih 12 meseci plaćaj već od 1.499 din mesečno.

POGLEDAJ PAKETE

TV + Net

I UZMI JEDNU OD AKCIJA SKROJENIH ZA TEBE

akcije; postojeći; trio

TV+NET+TEL

Uz ugovor na 24 meseca

Pređi na Trio paket, plaćaj 12 meseci po ceni kao i do sada, a dobijaš i telefonski apparat. U Gold paketu dobijaš i HBO, a u Gold Extra paketu HBO Premium narednih godinu dana.

POGLEDAJ PAKETE
akcije; postojeći; duo; net

TV+NET

Uz ugovor na 24 meseca

Pređi na Duo NET paket, a plaćaj 6 meseci po ceni kao i do sada.

POGLEDAJ PAKETE

TV + Tel

I UZMI JEDNU OD AKCIJA SKROJENIH ZA TEBE

akcije; postojeći; trio

TV+NET+TEL

Uz ugovor na 24 meseca

Pređi na Trio paket, a plaćaj 6 meseci po ceni kao i do sada. U Gold paketu dobijaš i HBO, a u Gold Extra paketu HBO Premium narednih godinu dana.

POGLEDAJ PAKETE
akcije; postojeći; duo; tel

TV+TEL

Uz ugovor na 24 meseca

Pređi na Duo TEL paket, a plaćaj 6 meseci po ceni kao i do sada.

POGLEDAJ PAKETE

D3

I UZMI JEDNU OD AKCIJA SKROJENIH ZA TEBE

akcije; postojeći; trio

TV+NET+TEL

Uz ugovor na 24 meseca

Pređi na Trio paket, a narednih 12 meseci plaćaj već od 1.999 din mesečno. U Gold paketi dobijaš i HBO, a u Gold Extra paketu HBO Premium narednih godinu dana.

POGLEDAJ PAKETE
akcije; postojeći; duo; net

TV+NET

Uz ugovor na 24 meseca

Pređi na Duo NET paket, a narednih 6 meseci plaćaj već od 1.999 din mesečno. 

POGLEDAJ PAKETE
akcije; postojeći; duo; tel

TV+TEL

Uz ugovor na 24 meseca

Pređi na Duo TEL paket, a narednih 12 meseci plaćaj već od 1.499 din mesečno. 

POGLEDAJ PAKETE

D3 + Net

I UZMI JEDNU OD AKCIJA SKROJENIH ZA TEBE

akcije; postojeći; trio

TV+NET+TEL

Uz ugovor na 24 meseca

Pređi na Trio paket, plaćaj 12 meseci po ceni kao i do sada, a dobijaš i telefonski apparat. U Gold paketu dobijaš i HBO, a u Gold Extra paketu HBO Premium narednih godinu dana.

POGLEDAJ PAKETE
akcije; postojeći; duo; net

TV+NET

Uz ugovor na 24 meseca

Pređi na Duo NET paket, a plaćaj 6 meseci po ceni kao i do sada.

POGLEDAJ PAKETE

D3 + TEL

I UZMI JEDNU OD AKCIJA SKROJENIH ZA TEBE

akcije; postojeći; trio

TV+NET+TEL

Uz ugovor na 24 meseca

Pređi na Trio paket, a plaćaj 6 meseci po ceni kao i do sada. U Gold paketu dobijaš i HBO, a u Gold Extra paketu HBO Premium narednih godinu dana.

POGLEDAJ PAKETE
akcije; postojeći; duo; tel

TV+TEL

Uz ugovor na 24 meseca

Pređi na Duo TEL paket, a plaćaj 6 meseci po ceni kao i do sada.

POGLEDAJ PAKETE

TV + NET

I UZMI JEDNU OD AKCIJA SKROJENIH ZA TEBE

akcije; postojeći; trio

TV+NET+TEL

Uz ugovor na 24 meseca

Pređi na Trio paket, plaćaj 12 meseci po ceni kao i do sada, a dobijaš i telefonski apparat. U Gold paketu dobijaš i HBO, a u Gold Extra paketu HBO Premium narednih godinu dana.

POGLEDAJ PAKETE
akcije; postojeći; duo; net

TV+NET

Uz ugovor na 24 meseca

Plaćaj 6 meseci bolji paket po ceni sadašnjeg.

POGLEDAJ PAKETE

TV + TEL

I UZMI JEDNU OD AKCIJA SKROJENIH ZA TEBE

akcije; postojeći; trio

TV+NET+TEL

Uz ugovor na 24 meseca

Pređi na Trio paket, plaćaj istu cenu kao i do sada narednih 6 meseci. U Gold paketu dobijaš i HBO, a u Gold Extra paketu HBO Premium narednih godinu dana.

POGLEDAJ PAKETE
akcije; postojeći; duo; tel

TV+TEL

Uz ugovor na 24 meseca

Plaćaj 6 meseci bolji paket po ceni sadašnjeg.

POGLEDAJ PAKETE

TV + NET + TEL

I UZMI JEDNU OD AKCIJA SKROJENIH ZA TEBE

akcije; postojeći; trio

TV+NET+TEL

Uz ugovor na 24 meseca

Plaćaj 6 meseci bolji paket po ceni sadašnjeg. U Gold paketu dobijaš i HBO, a u Gold Extra paketu HBO Premium narednih godinu dana.

POGLEDAJ PAKETE