NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA

Prijava za nagradnu igru isključivo je moguća putem MOJ SBB naloga. Ukoliko nemaš registrovan nalog poseti mojsbb.rs ili preuzmi Moj SBB aplikaciju sa odgovarajućeg Store-a. Nakon izvršene registracije  MOJ SBB nalog je spreman za korišćenje.

Korisnici svih SBB, TTV ili EON van SBB mreže paketa koji su u aktivnom ugovornom odnosu imaju pravo učestvovanja u nagradnoj igri. Korisnici prepaid usluga nisu obuhvaćeni nagradnom igrom.

Pored postojećih, pravo učešća u nagradnoj igri imaju i novi korisnici koji to postanu u periodu od 23. avgusta do 30. septembra.

Izvlačenje je predviđeno da se održi 06. oktobra. Svi srećni dobitnici neke od nagrada biće o tome obavešteni putem e-maila, kojim su se registrovali na MOJ SBB portal/aplikaciju. Takođe, najkasnije u roku od 15 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada, svi dobitnici će biti objavljeni na ovoj stranici.

Moguće je izvršiti jednu prijavu po korisničkom ugovoru.