Predlažemo Vam Total TV ili D3i digitalnu televiziju

NET - UNIFI Travel - 3/1

NEOGRANIČEN BROJ UREĐAJA

NET - UNIFI Travel - 3/2

NEOGRANIČEN PROTOK

NET - UNIFI Travel - 3/3

JOŠ VEĆI BROJ LOKACIJA

NET - UNIFI Travel - 3/4

UŠTEDA BEZ TROŠKOVA ROMINGA

NET - UNIFI Travel - 4/1

Preuzmi UNIFI aplikaciju na svoj Android ili Apple uređaj.

NET - UNIFI Travel - 4/3

Android uređaji će se automatski povezivati na UNIFI Travel lokacije.

NET - UNIFI Travel - 4/4

Na iOS uređajima potrebno je u Wi-Fi podešavanjima telefona odabrati mrežu ispod koje piše UNIFI Travel, prilikom prvog povezivanja na novu UNIFI Travel lokaciju.