• 00:00
  Sport Klub 5 Promo 1
 • 01:00
  Sport Klub 5 Promo 2
 • 02:00
  Sport Klub 5 Promo 3
 • 03:00
  Sport Klub 5 Promo 4
 • 04:00
  Sport Klub 5 Promo 1
 • 05:00
  Sport Klub 5 Promo 2
 • 06:00
  Sport Klub 5 Promo 3
 • 07:00
  Sport Klub 5 Promo 4
 • 08:00
  Sport Klub 5 Promo 1
 • 09:00
  Sport Klub 5 Promo 2
 • 10:00
  Sport Klub 5 Promo 3
 • 11:00
  Sport Klub 5 Promo 4
 • 12:00
  Sport Klub 5 Promo 1
 • 13:00
  Sport Klub 5 Promo 2
 • 14:00
  Sport Klub 5 Promo 3
 • 15:00
  Sport Klub 5 Promo 4
 • 16:00
  Sport Klub 5 Promo 1
 • 17:00
  Sport Klub 5 Promo 2
 • 18:00
  Sport Klub 5 Promo 3
 • 19:00
  Sport Klub 5 Promo 4
 • 20:30
  Bayern - Panathinikos
 • 22:00
  Sport Klub 5 Promo 3
 • 23:00
  Sport Klub 5 Promo 4
04:00

Sport Klub 5 Promo 1

Najava direktnih prenosa sportskih događaja koji će se prenositi na programu.