• 00:10
  TV Prodaja
 • 02:10
  Naši dani
 • 03:10
  Globus
 • 04:10
  TV Sport na mađarskom
 • 04:40
  Đenđešbokreta
 • 05:10
  Iza deset kultura
 • 05:40
  Originali
 • 06:00
  Ljudi sa sela
 • 06:05
  Povratak na selo
 • 06:30
  Dobar posao - Kozarka i kozarac
 • 07:00
  Nacrtaj mi priču
 • 07:08
  Kuhinjica na mađarskom
 • 07:30
  TV Sport na mađarskom
 • 08:00
  Festival Vive
 • 08:30
  U poseti
 • 09:00
  Izravno
 • 09:25
  Svjetionik
 • 09:50
  Makedonsko sonce
 • 10:20
  Lovački saveti
 • 10:45
  Priče od kojih se raste
 • 11:10
  Zaboravljeni heroizam solunaca
 • 11:35
  Sve(t) oko nas
 • 12:00
  Eko balans
 • 12:15
  Povratak na selo
 • 12:40
  Kuhinjica na mađarskom
 • 13:00
  Vesti na mađarskom
 • 13:10
  Takmičenje solo pevača
 • 13:40
  Nacrtaj mi priču
 • 13:45
  Istražitelji kostiju: Razbijena lobanja
 • 14:28
  Hajde sa mnom u obdanište
 • 14:53
  Komšijske priče
 • 15:00
  Luča
 • 15:20
  Sve(t) oko nas
 • 15:45
  Evro pregled
 • 16:10
  Paleta
 • 17:00
  Nacrtaj mi priču
 • 17:10
  Duhovka
 • 17:45
  TV Dnevnik na hrvatskom
 • 18:00
  TV Dnevnik na slovačkom
 • 18:15
  TV Dnevnik na rusinskom
 • 18:30
  TV Dnevnik na rumunskom
 • 18:45
  TV Dnevnik na romskom
 • 19:00
  TV Dnevnik na mađarskom
 • 19:30
  Romane đilja
 • 20:00
  Dobro veče, Vojvodino na romskom
 • 21:30
  TV magazin na romskom
 • 22:30
  Kamil
04:40

Đenđešbokreta

Emisija za nacionalne manjine u Vojvodini na mađarskom jeziku.