• 00:05
  Putem melografa
 • 00:25
  Na izvorištu: Znamenja Hilandara
 • 01:00
  Koncert Bore Dugića: Simfonija duha i daha
 • 01:50
  Paleta kulturnog nasleđa
 • 02:00
  Dijagonale
 • 02:30
  Retuširanje
 • 03:00
  Karanfil
 • 03:30
  Jurij Bašmet i Moskovski solisti
 • 04:15
  Spomenici srpske kulture u Mađarskoj i...
 • 04:45
  Potopljeni gradovi
 • 05:30
  Velika iluzija
 • 06:00
  Simfonijski orkestar RTS-a
 • 06:50
  TV feljton: Hodnici žuti
 • 07:15
  Evropa kroz koncerte
 • 08:05
  Putem melografa
 • 08:25
  Na izvorištu: Znamenja Hilandara
 • 09:00
  Koncert Bore Dugića: Simfonija duha i daha
 • 09:50
  Paleta kulturnog nasleđa
 • 10:00
  Dijagonale
 • 10:30
  Retuširanje
 • 11:00
  Karanfil
 • 11:30
  Jurij Bašmet i Moskovski solisti
 • 12:15
  Spomenici srpske kulture u Mađarskoj i...
 • 12:45
  Potopljeni gradovi
 • 13:30
  Velika iluzija
 • 14:00
  Simfonijski orkestar RTS-a
 • 14:50
  TV feljton: Hodnici žuti
 • 15:15
  Evropa kroz koncerte
 • 16:05
  Kad sam bio mali: Puriša Đorđević
 • 16:40
  Metamuzika
 • 17:00
  Trezor: Volite Brehta
 • 17:30
  Trezor: Beograde
 • 18:00
  Savremeni slikari
 • 18:30
  Filozofija i...
 • 19:00
  Karanfil
 • 19:35
  Belef
 • 20:25
  Slike iz života Ive Andrića
 • 21:15
  Autoportret
 • 22:00
  Plima
 • 23:00
  Bunt
 • 23:30
  Džez face
04:45

Potopljeni gradovi

Prva epizoda posvećena je antičkom Agruvijumu. Sami pomeni ovog grada nisu omogućili utvrđivanje njegove lokacije. Mišljenja istoričara, arheologa i lingvista su podeljena. Istraživači se slažu da se grad nalazio na prostoru između Risna i Budve. Prema starijoj tezi, Agruvijum bi se mogao smestiti tamo gde je današnji Kotor.