• 00:10
  Obrazovna emisija
 • 00:40
  Muzika
 • 01:10
  Sat Tv Dijaspora i Poslovne Vijesti
 • 01:30
  Dnevnik 2
 • 02:00
  Replika
 • 03:30
  Obrazovna emisija
 • 04:00
  Muzika
 • 04:30
  Dnevnik 3
 • 04:50
  Crnom Gorom, hronika
 • 06:00
  Jutarnji program
 • 10:00
  Vijesti
 • 10:05
  Naučno-obrazovni program
 • 11:00
  Vijesti
 • 11:05
  Sat Dijaspora
 • 11:20
  Dokumentarna emisija
 • 12:00
  Vijesti
 • 12:05
  Savore
 • 12:35
  Muzika
 • 13:00
  Vijesti
 • 13:05
  Replika
 • 14:00
  Vijesti
 • 14:40
  Art
 • 15:10
  Dijaspora blic biznis
 • 15:30
  Dnevnik 1
 • 16:00
  Sat Dijaspora
 • 16:20
  Lajmet
 • 16:30
  Obrazovna emisija
 • 17:10
  Muzika
 • 17:30
  Crnom Gorom, hronika
 • 18:30
  Sat TV
 • 19:10
  Sat Tv Dijaspora i Poslovne Vijesti
 • 19:30
  Dnevnik 2
 • 20:05
  Dokumentarna emisija
 • 20:30
  Obrazovna emisija
 • 21:05
  Fudbal - T.com 1.CL ,pregled
 • 21:45
  Glasonoše, dramski program
 • 22:15
  Muzika
 • 22:30
  Dnevnik 3
 • 22:50
  Dijaspora i Poslovne Vijesti
 • 23:10
  Obrazovna emisija
 • 23:40
  Muzika
18:30

Sat TV

Satelitski program i vijesti iz dijaspore RTCG.