• 00:07
  Pravac
 • 01:04
  Info top
 • 01:51
  Info top
 • 02:09
  Info top
 • 02:39
  Pravac
 • 03:34
  Info top
 • 04:19
  Info top
 • 04:37
  Pravac
 • 05:32
  Info top
 • 06:00
  Pravac
 • 06:54
  Top Speed
 • 07:25
  Pogledaj oko sebe
 • 07:29
  Nacionalni dnevnik
 • 07:59
  Moje selo
 • 08:31
  Karavan duh mladosti
 • 08:35
  Beograd na prvom mestu
 • 09:05
  Nadljuski izazovi
 • 09:37
  Gaming Blok
 • 09:47
  Pogledaj oko sebe
 • 09:59
  Nacionalni dnevnik
 • 10:37
  Stvoreno u fabrici
 • 10:59
  Nacionalni dnevnik
 • 11:26
  Sokoćalo
 • 11:33
  Sportisimo
 • 11:53
  Pogledaj oko sebe
 • 11:56
  Pravac
 • 12:56
  Karavan duh mladosti
 • 13:00
  Prvi Nacionalni dnevnik
 • 13:28
  Radost Života
 • 13:56
  Pogledaj oko sebe
 • 13:59
  Nacionalni dnevnik
 • 14:26
  Nadljuski izazovi
 • 14:54
  Top Speed
 • 15:26
  Sokoćalo
 • 15:33
  Živim sportski
 • 15:38
  Izrael
 • 15:55
  Nacionalni dnevnik u 16
 • 16:25
  Živim sportski
 • 16:30
  Info top
 • 17:00
  Nacionalni dnevnik
 • 17:29
  Moje selo
 • 17:58
  Info top
 • 18:29
  Nacionalni dnevnik
 • 19:11
  Info top
 • 19:40
  Sportisimo
 • 20:00
  Pravac
 • 20:52
  Sportske vesti
 • 20:59
  Info top
 • 21:48
  Nacionalni dnevnik
 • 22:30
  Info top
 • 23:00
  Info top
 • 23:33
  Sportske vesti
 • 23:40
  Info top
17:00

Nacionalni dnevnik

Na nas imaju uticaj ne političari i tajkuni, već događaji. Nema cenzure. Još manje autocenzure. Samo vesti. Nas ne naručuju. Mi dolazimo sami. Nismo ni žuti, ni plavi, ni crveni, ni crni. Mi smo Pink. Nacionalni dnevnik. Vaša najpoštenija doza informacija.